Turistika mládeže
Popis činnosti TOM (Turistických oddielov mládeže) Tlačiť

Turistika mládeže

Na turistických podujatiach vídame množstvo malých detí, ktoré prichádzajú spoločne so svojimi rodičmi. Ich veselé šantenie je ozdobou každého výletu, avšak všetci vieme, že ich režim výkonnosti je úplne iný ako u nás dospelých. Vyžadujú si neustálu komunikáciu, pomerne rýchlo sa unavia, ale na druhej strane veľmi rýchlo zrelaxujú a kým dospelí posedávajú v družnej debate, ich pred chvíľou ešte na smrť unavené ratolesti už veselo naokolo pobehujú. Ako deti rastú, je im kolektív dospelých primalý, dožadujú sa spoločnosti rovesníkov, s ktorými môžu podnikať svoje objavné expedície. Práve v tomto momente, teda vo veku asi 8 rokov nastupuje turistický oddiel mládeže, ktorý organizuje turistické, športové a poznávacie aktivity presne šité na mieru neposednej a objavnej povahe detí.

Turistické oddiely mládeže (TOM) sa venujú deťom od veku približne 8 až do 26 rokov, avšak mnohí ich členovia ostávajú v komunite aj naďalej a rozvíjajú tu svoje turistické aktivity. Pracujú pri jednotlivých športových kluboch, ale veľmi často aj pri centrách voľného času a školách.

Základom pre činnosť turistického oddielu je klubovňa, kde sa môžu členovia pravidelne stretávať. Deti prichádzajú z rôzneho prostredia a s rôznymi návykmi, a preto prvému skutočnému výletu predchádza vždy spoločná príprava, kde sa stanovia zásady účasti na podujatiach. Na pravidelných schôdzkach členovia získavajú nielen informácie o činnosti, ale venujú sa aj vzdelávaniu – poznávaniu rastlín, kultúrneho dedičstva našej krajiny, ale získavajú aj nové zručnosti napr. pri viazaní uzlov. Vhodným doplnkom, najmä v zimných mesiacoch, sú spoločné hry v telocvični.

Základom činnosti je pešia turistika. Chôdza je prirodzenou činnosťou človeka a pre peší výlet nie je potrebný žiadny špeciálny výstroj okrem pevnej obuvi a vhodného oblečenia. Po prvých zoznamovacích vychádzkach, neskôr nasledujú finančne nenáročné celodenné výlety do blízkeho okolia bydliska tak, aby sme dali možnosť účasti deťom z všetkých príjmových skupín. Výlet turistického oddielu mládeže, to nie je len prekonanie vzdialenosti z miesta A do miesta B, to je množstvo hier, súťaží, neustále poznávanie okolitého prostredia.

S rastúcou výkonnosťou členov turistického oddielu mládeže sa rozširuje paleta činnosti o cykloturistiku, vodnú turistiku a v zime lyžiarsku turistiku. Vedúci oddielu prináša do činnosti neustále nové podnety a zručnosti, aby udržal záujem a pritiahol nových členov.

Vrcholom činnosti oddielu sú viacdenné podujatia s nocľahom v turistickej chate alebo s táborením. Najmä voľné táborenie s vlastným varením a spoločnou starostlivosťou o všetky potreby kolektívu dokonale preveruje pevnosť vzťahov kolektívu a zodpovednosť každého jednotlivého člena.

Keďže sa snažíme odtrhnúť deti od počítačov a vytiahnuť ich k pohybu a do prírody, snažíme sa im ich „abstinenčné príznaky zmierniť používaním najmodernejších technológii priamo na túrach. Preto už nie je žiadnou zvláštnosťou orientácia v neznámom teréne podľa GPS, či hľadanie skrýš geocachingu.

Každé dieťa má prirodzenú potrebu porovnávať sa s rovesníkmi, súťažiť a mať príležitosť zažiť svojich „5 minút slávy“. Práve preto sa koná každoročne seriál Pretekov turistickej zdatnosti. Tento pretek má už dlhoročnú tradíciu, neustále sa vyvíja, zdokonaľuje a prispôsobuje aktuálnej situácii tak, aby bol pre účastníkov atraktívny. Je otvorený pre všetkých záujemcov. Spája v sebe vytrvalostnú zložku – beh na 2-6 km podľa veku, orientačnú – pohyb v lese po vyznačenej trase a pomocou buzoly podľa azimutu, ako aj vedomostnú zložku (poznávanie rastlín, drevín, topografických značiek a kultúrnych a prírodných zaujímavostí Slovenska a Európskej únie). Obľube sa tešia technické disciplíny – plazenie, hod loptičkou na cieľ, odhad vzdialenosti, prekonávanie terénnej prekážky pomocou lanovej lavičky a viazanie uzlov. Zvládnutie celého rozsahu vedomostí a zručností vyžaduje dlhodobú prípravu a tréning, čo sa stáva výbornou náplňou schôdzok oddielu. Práve preto sa tu otvára možnosť dosiahnuť výborné výsledky nielen pre tých pretekárov, ktorí sú prirodzene športovo talentovaní, ale aj pre tých, ktorí výborne zvládnu vedomostné a technické disciplíny a ušetria si trestné sekundy. Pretekári sa zúčastňujú na pretekoch všetkých úrovní – od oddielových cez okresné, regionálne až po medzinárodné za účasti slovenských a českých turistov.

Spoločné stretnutia oddielov z celého Slovenska i zahraničia sa uskutočňujú aj v rámci slovenských letných a zimných zrazov turistov. Okrem toho Sekcia mládeže KST spoločne s českými partnermi organizuje medzinárodnú olympiádu TOM.

                                                                                                                              Andrási Stanislav
                                                                                                                   predseda Sekcie mládeže KST