pozadie-leto 
KST
Turistika mládeže
Pozvánka na 49. Stretnutie TOM Piešťany 2.7. - 8.7. 2018 Tlačiť E-mail
Letný_Zraz_KST___49._Stretnutie_TOM___2.7._-_8.7._2018_Piešťany.pdf
 
Turistika mládeže Tlačiť E-mail
Deti a mládež tvoria približne tretinu členskej základne KST. Dovedna takmer 60 turistických oddielov mládeže (TOM). V celoročnej príťažlivej činnosti TOM figurujú nielen výlety, ale i klubová činnosť, preteky turistickej zdatnosti, výcvikové tábory, plnenie podmienok odznakov ochrancov prírody i výkonnostných odznakov a ďalšie aktivity. Vyvrcholením celoročnej činnosti sú letné i zimné slovenské stretnutia turistických oddielov mládeže KST.

Sekcia mládeže KST od 29.04.2017


Mgr. MÁRIA MAXIANOVÁ, predsedníčka,  č. 830, 023 41 Nesluša, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907 880 946, TOM Priatelia Kysúc pri SKT KNM, región Čadca

JANA IVANOVÁ,
Ružová 515/2, 029 01 Námestovo, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907 348 259, TOM Magurka Námestovo, región Orava

Ing. ĽUBOMÍR CALPAŠ,
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0903 450 518, KST Kolačín, región Trenčín

STANISLAV ANDRÁSI, Bukurešťská 27, 040 13 Košice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905/389 919, TOM Salamander, KAC Jednota Košice, región Košice

ANNA KISEĽÁKOVÁ, Mládežnícka 10, 040 15 Košice-Šaca, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0905 731 052, TOM Salamander, KAC Jednota Košice, región Košice

Ing. KATARÍNA DANIELOVÁ, č. 295, 044 65 Košická Belá, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,0908 794 344 O KST Košická Belá, región Košice-okolie

PhDr. LADISLAV KALASZ, Štefánikova 8, 059 21 Svit, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. 0911 448 709 TOM Červík, región Poprad, Kežmarok
 
Turisticko - orientačný beh – TOB Tlačiť E-mail

Turisticko - orientačný beh – TOB

(súťaženie v prírode s orientáciou v teréne za poznaním a zvyšovaním telesnej zdatnosti)

 

Predstavujeme :)

 

Sekcia mládeže Klubu Slovenských turistov zameriava svoju činnosť hlavne na organizáciu pretekov určených predovšetkým pre členov Turistických oddielov mládeže -TOMákov, ale aj pre ostatných členov KST a širokú verejnosť.

Preteky spojené s prírodou s prvkami orientácie v  lesnom teréne pomocou buzoly, mapy, topografického a turistického značenia, za poznaním všetkého čo s prírodou súvisí, za poznaním rastlín, drevín, prírodných a kultúrnych krás, za zvyšovania telesnej zdatnosti zdolávaním rôznych prekážok.

 

Preteky turistickej zdatnosti - Turisticko- orientačný beh

 

Čítať celý článok...
 
Zápisnice z aktívu sekcie mládeže Tlačiť E-mail
Aktívy Sekcie mládeže KST

Zápisnica zo zasadnutia Sekcie mládeže, konaného 06.07.2017 na Duchonke

PDFZápisnica z aktívu Sekcie mládeže KST, konaného 29.04.2017 vo Vrútkach

 Zápis_Sekcia mládeže_volebný_aktív_aj_uznesenie_30.6.2014.pdf
 
Popis činnosti TOM (Turistických oddielov mládeže) Tlačiť E-mail

Turistika mládeže

Na turistických podujatiach vídame množstvo malých detí, ktoré prichádzajú spoločne so svojimi rodičmi. Ich veselé šantenie je ozdobou každého výletu, avšak všetci vieme, že ich režim výkonnosti je úplne iný ako u nás dospelých. Vyžadujú si neustálu komunikáciu, pomerne rýchlo sa unavia, ale na druhej strane veľmi rýchlo zrelaxujú a kým dospelí posedávajú v družnej debate, ich pred chvíľou ešte na smrť unavené ratolesti už veselo naokolo pobehujú. Ako deti rastú, je im kolektív dospelých primalý, dožadujú sa spoločnosti rovesníkov, s ktorými môžu podnikať svoje objavné expedície. Práve v tomto momente, teda vo veku asi 8 rokov nastupuje turistický oddiel mládeže, ktorý organizuje turistické, športové a poznávacie aktivity presne šité na mieru neposednej a objavnej povahe detí.

Turistické oddiely mládeže (TOM) sa venujú deťom od veku približne 8 až do 26 rokov, avšak mnohí ich členovia ostávajú v komunite aj naďalej a rozvíjajú tu svoje turistické aktivity. Pracujú pri jednotlivých športových kluboch, ale veľmi často aj pri centrách voľného času a školách.

Základom pre činnosť turistického oddielu je klubovňa, kde sa môžu členovia pravidelne stretávať. Deti prichádzajú z rôzneho prostredia a s rôznymi návykmi, a preto prvému skutočnému výletu predchádza vždy spoločná príprava, kde sa stanovia zásady účasti na podujatiach. Na pravidelných schôdzkach členovia získavajú nielen informácie o činnosti, ale venujú sa aj vzdelávaniu – poznávaniu rastlín, kultúrneho dedičstva našej krajiny, ale získavajú aj nové zručnosti napr. pri viazaní uzlov. Vhodným doplnkom, najmä v zimných mesiacoch, sú spoločné hry v telocvični.

Základom činnosti je pešia turistika. Chôdza je prirodzenou činnosťou človeka a pre peší výlet nie je potrebný žiadny špeciálny výstroj okrem pevnej obuvi a vhodného oblečenia. Po prvých zoznamovacích vychádzkach, neskôr nasledujú finančne nenáročné celodenné výlety do blízkeho okolia bydliska tak, aby sme dali možnosť účasti deťom z všetkých príjmových skupín. Výlet turistického oddielu mládeže, to nie je len prekonanie vzdialenosti z miesta A do miesta B, to je množstvo hier, súťaží, neustále poznávanie okolitého prostredia.

S rastúcou výkonnosťou členov turistického oddielu mládeže sa rozširuje paleta činnosti o cykloturistiku, vodnú turistiku a v zime lyžiarsku turistiku. Vedúci oddielu prináša do činnosti neustále nové podnety a zručnosti, aby udržal záujem a pritiahol nových členov.

Vrcholom činnosti oddielu sú viacdenné podujatia s nocľahom v turistickej chate alebo s táborením. Najmä voľné táborenie s vlastným varením a spoločnou starostlivosťou o všetky potreby kolektívu dokonale preveruje pevnosť vzťahov kolektívu a zodpovednosť každého jednotlivého člena.

Keďže sa snažíme odtrhnúť deti od počítačov a vytiahnuť ich k pohybu a do prírody, snažíme sa im ich „abstinenčné príznaky zmierniť používaním najmodernejších technológii priamo na túrach. Preto už nie je žiadnou zvláštnosťou orientácia v neznámom teréne podľa GPS, či hľadanie skrýš geocachingu.

Každé dieťa má prirodzenú potrebu porovnávať sa s rovesníkmi, súťažiť a mať príležitosť zažiť svojich „5 minút slávy“. Práve preto sa koná každoročne seriál Pretekov turistickej zdatnosti. Tento pretek má už dlhoročnú tradíciu, neustále sa vyvíja, zdokonaľuje a prispôsobuje aktuálnej situácii tak, aby bol pre účastníkov atraktívny. Je otvorený pre všetkých záujemcov. Spája v sebe vytrvalostnú zložku – beh na 2-6 km podľa veku, orientačnú – pohyb v lese po vyznačenej trase a pomocou buzoly podľa azimutu, ako aj vedomostnú zložku (poznávanie rastlín, drevín, topografických značiek a kultúrnych a prírodných zaujímavostí Slovenska a Európskej únie). Obľube sa tešia technické disciplíny – plazenie, hod loptičkou na cieľ, odhad vzdialenosti, prekonávanie terénnej prekážky pomocou lanovej lavičky a viazanie uzlov. Zvládnutie celého rozsahu vedomostí a zručností vyžaduje dlhodobú prípravu a tréning, čo sa stáva výbornou náplňou schôdzok oddielu. Práve preto sa tu otvára možnosť dosiahnuť výborné výsledky nielen pre tých pretekárov, ktorí sú prirodzene športovo talentovaní, ale aj pre tých, ktorí výborne zvládnu vedomostné a technické disciplíny a ušetria si trestné sekundy. Pretekári sa zúčastňujú na pretekoch všetkých úrovní – od oddielových cez okresné, regionálne až po medzinárodné za účasti slovenských a českých turistov.

Spoločné stretnutia oddielov z celého Slovenska i zahraničia sa uskutočňujú aj v rámci slovenských letných a zimných zrazov turistov. Okrem toho Sekcia mládeže KST spoločne s českými partnermi organizuje medzinárodnú olympiádu TOM.

                                                                                                                              Andrási Stanislav
                                                                                                                   predseda Sekcie mládeže KST


 
Turistické oddiely mládeže KST Tlačiť E-mail

Hlásenia zasielajte na adresu Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava alebo e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 10001 SPOJKA ODDIEL T. KUBICU - PAVOL JANČOVIČ, Osuského 26, 851 03 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 10011 BOANERGES - Bc. NADEŽDA JANČÁROVÁ, Nejedlého 73, 841 02 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 10707 ZÁVOD - Mgr. JANA JEDINÁ, č. d. 244, 908 72 Závod, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 20101 BAKA - VLCI - IMRICH SÁRKÁNY, č. d. 263, 930 04 Baka, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 20102 BAKA - ORLI - LADISLAV BERTALAN, Nám. SNP 186/8, 929 01 Dunajská Streda

TOM č.: 20103 BAKA - SOKOLÍCI - ATTILA ONÓDI, riaditeľ školy, 930 04 Baka, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 20104 BAKA - LIŠIACI - JURAJ BÓDIS, č. d. 351, 930 04 Baka

TOM č.: 20105 BAKA - VEVERIČKY - ZOLTÁN BERTALAN, SNP 186/80, 929 01 Dunajská Streda, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 20701 SPOJÁRKA - JÁN BEDEČ, SNP 13, 920 01 Hlohovec

TOM č.: 20702 PANDA - EVA BEDEČOVÁ, SNP 13, 920 01 Hlohovec

TOM č.: 20705 HOREC - VERONIKA ZÁHRADNÍKOVÁ, č. d. 585, 919 03 Horné Orešany, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

TOM č.: 20706 DOBRÁCI - Mgr. ĽUBICA GALBOVÁ, Parkova 7, 917 01 Trnava 

TOM č.: 30101 ČIERNACHOV - Ing. JOZEF TIMKO, Vansovej 1/22, 911 08 Trenčín

TOM č.: 30615 TÁBORNÍK - Ing. ŠTEFAN BELÁŇ, C II 81/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 40204 SITNO - Ing. VILIAM PAULÍNY, Hviezdoslavova 25, 934 01 Levice

TOM č.: 40207 DRAČICE - ĽUDOVÍT IZÁK, č. d. 30, 935 51 Tekovský Hrádok

TOM č.: 40210 NEZÁBUDKY - VALÉRIA SEKEREŠOVÁ, č. d. 231, 935 27 Hronské Kosihy, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 40218 LIPOVINA BÁTOVCE - IGOR GAŠPAR, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 40221 PIŠKÓTI - EVA ČIŽMANSKÁ, Pri tehelni 2, 934 01 Levice

TOM č.: 40227 ČAJKY - ALENA MIŠKOVIČOVÁ, č. d. 10, 935 23 Rybník nad Hronom

TOM č.: 40301 KNIEŽAŤA PRIBINU - RICHARD LÖBB, Zvolenská 18, 949 11 Nitra, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 40309 ÚSMEV - OĽGA CERULÍKOVÁ, Ľ. Okánika 8, 949 01 Nitra

TOM č.: 5206030 KOMPAS - MÁRIA ONDRAŠINOVÁ, Mostová 1, 027 01 Šaľa, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 40310 ČERTI - RUDOLF BOŠIAK, č. d. 344, 951 96 Jedľové Kostoľany, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50202 PREDĹŽENÝ KROK - MARTA BABOŠAKOVÁ, č. d. 1309, 023 51 Raková, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50204 TÁBORNÍCI - FRANTIŠEK ŽABKA, Murgašova 612/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50301 VEVERKÁČ - Ing. MÁRIA KORMAŇÁKOVÁ, Zánost 125, 029 52 Hruštín, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50302 MAGURKA - JANA IVANOVÁ, Ružová 515/2, 029 01 Námestovo, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50303 TULÁK - ANNA VLČKOVÁ, Hurbanova 208/60, 022 04 Čadca, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50305 GYMKO - RNDr. OĽGA BOHÁČOVÁ, Štefánikova 209/15, 029 01 Námestovo, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50306 VESELÁ KOPA - Mgr. MÁRIA ČIERNA, č. d. 377, 029 62 Oravské Veselé, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50309 VÝLETNÍCI - Mgr. MIRIAM DRAVECKÁ, V. Miklušicu 908/2, 029 01 Námestovo, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50602 DRIENOK MOŠOVCE - MIRIAM ONDRUŠOVÁ, č. 93, 038 42 Benice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

TOM č.: 50603 LIPOVEC - ANNA FURIELOVÁ, Partizánska 180, 038 61 Vrútky

TOM č.: 50604 PKT DIVIAKY - ŠTEFAN HUDÁK, Teplická 888/10, 039 01 Turčianske Teplice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50605 pri ZŠ v Košťanoch nad Turcom - Mgr. HILDA FERIANČIKOVÁ, Mládeže 360, 038 21 Mošovce, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50801 RÝCHLA ROTA - Ing. DUŠAN MIŠÍK, Makovického 8, 034 01 Ružomberok, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50802 MOTÁCI - PhDr. MIROSLAVA MAJCHÚTOVÁ, 1. mája 1945/51, 031 01 Liptovský Mikuláš, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 50804 CHOČSKÍ BOBRI - SILVESTER BRTKO, Puškáreň 460, 034 95 Likavka

TOM č.: 60105 ORLÍČATÁ - Mgr. MÁRIA ŠULEJOVÁ, Clementisova 753, 976 69 Pohorelá

TOM č.: 60106 ORLY - JÁN ŠULEJ, Clementisova 753, 976 69 Pohorelá

TOM č.: 61001 MLADOSŤ - ĽUBOMÍR FRČKA, Hviezdoslavova 35, 990 01 Veľký Krtíš

TOM č.: 61002 AMETYST - JARMILA FRČKOVÁ, Hviezdoslavova 35, 990 01 Veľký Krtíš

TOM č.: 70101 BOBRÍCI - JOZEF BARBORÍK, Ťačevská 30, 085 01 Bardejov, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 70602 ČERVÍK - Bc. LADISLAV KALASZ, Štefánikova 8, 059 21 Svit, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

TOM č.: 70603 MARKUŠOVCE - Mgr. AGNESA ŠUTÁKOVÁ, Koceľova 13/2, 052 01 Spišská Nová Ves, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 70604 AQUILA - ĽUDMILA KOSTKOVÁ, CVČ, Štúrova 232, 061 01 Spišská Stará Ves, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 71001 ZŠ KOMENSKÉHO - MARTA SVITANOVÁ, Okružná 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 80001 SALAMANDER - STANISLAV ANDRASI, Bukurešťská 27, 040 13 Košice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 80006 KRTKO - EVA DUČAIOVÁ, Tatranská 8, 040 01 Košice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 80008 KAMZÍK II - ANTON RUŽBARSKÝ, Adlerova 3, 040 22 Košice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 80015 PLAVCI - FRANTIŠEK PAPERNÍK, Severné nábrežie 33, 040 01 Košice

TOM č.: 80016 POLÁRNICI - VOJTECH CSORDÁS, Polárna 14, 040 12 Košice, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 80605 SIVEC - MUDr. IVAN DANIEL, 044 65 Košická Belá, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 81006 VIBRAM Jaklovce - IVANA PETRÍKOVÁ, Kopaná 564/11, 055 61 Jaklovce, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM č.: 81101 BRONTOSAURUS - ALŽBETA TAŠŠOVÁ, Komenského 2222/91, 075 01 Trebišov, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

TOM č.: 5413002 SNEŽIENKA - Mgr. JOZEF NIKO, č. d. 116, 094 31 Hermanovce nad Topľou, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM ĎURA JÁNOŠÍKA - FRANTIŠEK SOMOR, Homolova 6, 841 02 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM LÍŠŤATÁ STAŠKOV - Mgr. MIROSLAV SABELA, č.d. 602, 023 53 Staškov

TOM SVIŠTE - ĽUBOMÍR LACKO, Mládežnícka 7, 935 21 Tlmače

TOM ZUBRY pri ŠK Malé Karpaty - PETER WALTER, Vajanského11/3, 900 01 Modra

TOM DUBNICA nad VÁHOM - ANTON ZELENKA, Centrum I 28/66, 018 41 Dubnica nad Váhom

TOM ŠKOVRÁNOK Nižná Slaná - SERVOVÁ MÁRIA, ul. Pokroku 331, 049 21 Betliar, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM ELEKTORVOD - EMÍLIA ONDÍKOVÁ, Bernolákova 20, 010 01 Žilina, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

TOM SOLINKY - MILAN CHORVÁT, Bajzova 12, 010 01 Žilina, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 
Hlásenie TOM KST Tlačiť E-mail
Hlásenie TOM KST - Tlačivo xls .
 


Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
  

sportika

Norwayshop_logo

HolidayCard

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Enel
36X/3E68-tNorwayshop_logo
logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (sekretár)
Tel: + 421 2 44 45 11 41  (samostatný pracovník)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.